środa, 20 lutego 2013

Radź sobie sama: Podania

Wszelkie urzędy, dziekanaty i inne zinstytucjonalizowane miejsca w większości ludzi budzą paniczny lęk. Zupełnie niepotrzebnie. Żeby poradzić sobie w takim miejscu, wystarczy wiedzieć co wolno, a czego nie wolno i w jakie dokumenty powinniśmy być zaopatrzeni.

Wzór podania/wniosku (w jakiejkolwiek sprawie!) zawsze jest taki sam:

Miejscowość, dn. X miesiąca Y r.
(Nadawca)
Imię nazwisko
Adres
Inne dane
(np. nr indeksu)

                                                                                                 (Odbiorca)
                                                                                                 Szanowny/a Pan/i
                                                                                                 tytuł naukowy, imię nazwisko
                                                                                                 stanowisko

Podanie/Wniosek

Treść:
1. Najpierw konkretnie, w pierwszym zdaniu o co chodzi: Zwracam się z uprzejmą prośbą/wnioskiem o... . LUB W związku z art. X danego aktu prawnego (np. Regulaminu studiów) wnoszę o...
2. Uzasadnienie: Swoją prośbę/wniosek motywuję... W związku z... Biorąc pod uwagę fakt... I tutaj znowu konkrety. Krótko zwięźle i na temat, im krócej tym lepiej, bo większa szansa, że sprawnie i szybko odbędzie się cała procedura.
3. Zdanie kończące: Np. Mam nadzieję na pozytywne rozpatrzenie mojej prośby.

z poważaniem
(podpis)
Załączniki:
1. ...
2. ...
3. ...

Z rzeczy praktycznych:
  • Podpis zawsze odręczny, składany długopisem, najlepiej granatowym, żeby odróżniał się od treści. Brak podpisu lub podpis drukiem powoduje nieważność pisma.
  • Dobrym pomysłem jest wykonanie kopii i prośba o pokwitowanie złożenia pisma. W ten sposób można łatwo uniknąć sytuacji, gdy pismo zostanie zgubione w danym biurze, a interesantowi wmawia się, że nigdy go nie składał. Ot, takie zabezpieczenie :)
  • Sygnalizowanie, że zna się swoje uprawnienia i obowiązki (czyli po prostu Regulamin, Zarządzenie, Ustawę), zawsze wygląda troszeczkę inaczej. Dobre umotywowanie prośby to połowa sukcesu :)
  • Zwykle dany organ ma 14 dni na odpowiedź, chyba że w zasadach określających jego działanie wskazano inaczej.
  • W większości przypadków, od decyzji można się odwołać, a forma pisma wygląda identycznie jak powyższy szablon, tyle że w miejscu "Wniosek" czy "Podanie" wystarczy wpisać "Odwołanie".
  • Do każdego podania czy wniosku, dobrze jest dołączyć wszystko co może działać na naszą korzyść. Dotyczy to rozkładów jazdy, wydruków e-maili, stron internetowych czy kserokopii innych dokumentów. W przypadku problemów z planem, zgoda prowadzących złożona pod takim wnioskiem. W ten sposób można udowodnić swoją rację.
Urzędów i biur nie należy się bać! Spokój ducha i poczucie bezpieczeństwa ma nam zapewnić wiedza na temat tego co się dzieje i jakie mamy możliwości. Dlatego polecam się przygotować przed każdą wycieczką w takie miejsce :)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz