fbpx

Rozdanie planerów 2022 – ZAKOŃCZONE

Jeżeli tutaj trafiłaś, to znaczy, że już czytałaś post lub oglądałaś mój film z rankingiem planerów na 2021 rok. Wiesz już więc, że chcę Cię zaprosić do rozdania, w którym aż 7 osób wygrywa po jednym z planerów:

Wygrywają najciekawsze odpowiedzi od osób, które jednocześnie zostały subskrybentkami mojego Newsletteru. Jednocześnie, pamiętaj żeby zapoznać się z treścią polityki prywatności oraz regulaminu konkursu (na końcu tej strony).

Rozdanie rozpoczyna się w czwartek, 16 grudnia 2021 o godzinie 18:00 (CET) i potrwa do niedzieli 26 grudnia 2021 do godziny 20:00 CET. Zwycięzców ogłoszę w newsletterze, który dotrze do Ciebie w poniedziałek, 27 grudnia 2021 krótko po godzinie 7:00 rano. W poniedziałek również skontaktuję się mailowo ze zwyciężczyniami żeby uzgodnić dostarczenie planerów.

Nagrody

W rozdaniu możesz wygrać jeden z następujących planerów:

 • Dziennik LoJournal, Niezapominajka
 • Planner Paper Lova Grasse Geometric / granatowy / Magdalena Tekieli Design
 • Momonde – Planner niedatowany Floral Cloud tygodniowy
 • Planer Niedatowany Dzienny Make it easy
 • Planer Minimalife Peonia niedatowany tygodniowy
 • Planer Jaśnie Plan
 • Klasyk Planner Papierniczeni granatowy
 • Planer Dream & Create

Warunki rozdania:

Wyniki w newsletterze 27/12/2022

Regulamin rozdania:

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą Rozdanie planerów 2022
 2. Organizatorem Konkursu jest Ada Pardo (osoba prywatna), zamieszkała w Brukseli (Belgia), z którą skontaktować się możesz pod adresem adorosa@gmail.com.
 3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na stronie
  www.adorosa.pl i za pomocą wysyłki Newslettera dostępnego na http://www.adorosa.pl/newsletter/, w dniach od czwartku, 16 grudnia 2021, 18:00 do niedzieli, 26 grudnia 2021, 20:00.
  § 2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
 4. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
 5. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
  a) zasubskrybowanie Newslettera Adorosa.pl możliwe pod następującym adresem: http://www.adorosa.pl/newsletter/
  b) Udzieleni odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu dostępnym pod następującym adresem: http://www.adorosa.pl/rozdanie-planerow-2022/
  NAGRODY
 6. Nagrody w Konkursie:

a) Planner Paper Lova Grasse Geometric / granatowy / Magdalena Tekieli Design
b) Momonde – Planner niedatowany Floral Cloud tygodniowy
c) Planer Niedatowany Dzienny Make it easy
d) Planer Minimalife Peonia niedatowany tygodniowy
e) Planer Jaśnie Plan
f) Klasyk Planner Papierniczeni granatowy
g) Planer Dream & Create
h) Dziennik LoJournal, Niezapominajka

 1. Zdobywcą nagrody w Konkursie będzie uczestnik, wyłoniony przez Organizatora konkursku, który w czasie trwania konkursu, udzieli jednej z siedmiu najciekawszych odpowiedzi na pytanie konkursowe o następującej treści: Jakie cechy przeszkadzają Ci w narzędziu do planowania i spowodowałyby że go nie wybierzesz?
 2. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.
 3. Zdobywcy nagród zostaną powiadomieni o wygranej poprzez wiadomość mailową nadaną z adresu adorosa@gmail.com nie później niż do godziny 12:00 dnia 27 grudnia 2021 r. Wyniki konkursu zostaną również podane do wiadomości wszystkich uczestników poprzez wiadomość mailową dnia 27 grudnia 2021 r. o godzinie 7:00 rano.
 4. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres adorosa@gmail.com w terminie 3 (trzech) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.
 5. Za przekazanie nagród zwycięzcy odpowiedzialny będzie Organizator.
  § 4 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU
 6. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Zwycięzców Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu, adresu konta poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody.
 7. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.
 8. Szczegółowe dane na temat gromadzenia i przetwarzania danych, są dostępne w polityce prywatności witryny adorosa.pl dostępnej pod następującym adresem: http://www.adorosa.pl/polityka-prywatnosci/
  § 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od
  czasu opublikowania go na stronie www.adorosa.pl